PEAT sertifikacija sa mentorstvom namenjena je prvenstveno terapeutima i koučevima koji žele da svojim postojećim strukturama dodaju efikasne i brze alate za pomaganje svojim klijentima.

Takođe, dobrodošli su i svi koji žele da nauče da koriste dublje tehnike za rad na sebi.

PEAT metodologija

Svaka tehnika unutar PEAT metodologije sastoji se iz 3 koraka.

 1. PROBLEM – precizno definisanje trenutne blokade kako bismo je lakše rešili
 2. PROCES – otpuštanje emotivnog i mentalnog otpora kroz neku od PEAT tehnika
 3. PROVERA – merenje napretka u rešavanju problema

Šta sve radimo kroz mentorstvo i sertifikaciju?

Ukratko, pokrivamo sve tehnike unutar PEAT metodologije.

Na edukaciji za samopomoć bili smo usmereni na veštinu postavljanja problema (prvi i treći korak).

U sertifikaciji smo usmereni prvenstveno na drugi korak, a to su sami procesi otpuštanja koji su dublji i dugotrajniji po efektu.

Kako bismo obezbedili klijentima što bolje rezultate u specifičnim situacijama, moramo da osiguramo da ti rezultati budu što dublji i što trajniji.

Dakle, procesi koje ovde primenjujemo ispunjavaju 3 uslova:

 • personalizaciju prema tipu klijenta,
 • dubinu procesa i
 • trajnost postignutih rezultata.

Kako radimo na sertifikaciji?

Sama sertifikacija je organizovana na sledeći način:

 1. Teorija se savladava kroz unapred snimljena video uputstva, radne sveske i materijale. Njih dobijate unapred po metodama (DP2, Duboki PEAT i DP4)
 2. Iskustvo kao klijent stičete u sesijama sa procesorom koji je prošao moju obuku.
 3. Iskustvo kao procesor stičete u sesijama u kojima radite na probnom klijentu asistentu dok sam ja prisutan i pružam podršku. 

Dakle, u okviru sertifikacije pored video predavanja i pisanih radnih materijala dobijate:

 • 2 sesije sa procesorom i
 • 2 termina rada sa test klijentom uz moju superviziju.

Trajanje sertifikacije uz pisanu podršku je ukupno 6 meseci.

Cilj je da sva 4 termina iskoristite u okviru 6 meseci koliko traje podrška, iako sam proces može i da se odvija brže ako budete bili aktivni u učenju, vežbanju i radu. 

Najbrže što smo do sada završili je mesec dana, s tim što je u tom slučaju obavezna uplata celokupne cene sertifikacije od 495€ unapred.

Takođe, ako vam više odgovara plaćanje na rate, to je moguće uraditi u 3 mesečne rate od po 200€, s tim što je tempo sastanaka onda sporiji.

Šta se dešava nakon uplate?

Nakon uplate dobijate pristup skripti i video materijalima i dogovaramo prvi termin za individualni rad.

Mentorstvo i sertifikacija se održavaju online, preko Zoom platforme


❓❓❓

Pitanja i nedoumice

Ako imaš neka dodatna pitanja, pošalji mejl na milos@peat.rs, i odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.