O PEAT-u

Dualistička svest i svest jednosti

Za nas kao ljudska bića postoje dve osnovne mogućnosti za sticanje iskustva u ovom svetu: dualistička svest i svest jednosti. Većina ljudskih bića živi na dualističkom planu u kojoj oni vide, opažaju i doživljavaju sve u suprotnostima: dobro i zlo, stvaranje i razaranje, napredovanje i povlačenje, sloboda i nesloboda, ljubav i mržnja, prošlost i budućnost, život i smrt…i bezbroj drugih.

U vezi sa dualnom svešću je postojanje fundamentalnog problema koji svako ima u životu. Učitelji mističnih sistema kažu, ako ne rešimo taj problem u ovom životu, moramo da se suočimo sa njim u sledećem. Sada je moguće, sa tehnikom Dubokog PEAT-a, rešiti taj problem sada i za sve buduće živote.

 

Kratka istorija PEAT-a

1999. godine Živorad Mihajlović Slavinski stvorio je PEAT, što je skraćenica od Primarne Energije Aktivacija i Transcendencija. Stvorio je taj sistem od akupresure, elemenata energetskih terapija i sopstvenih sistema Gnostičkog Intenziva i Alternativne Tehnike. PEAT je živ sistem – on se razvijao i menjao nabolje tokom svih ovih godina, tako da se danas jako razlikuje od svoje prvobitne verzije i po formi i po efikasnosti.

Živorad je sa velikim uspehom vodio mnoge PEAT Kurseve u SAD, Engleskoj, Kanadi, Rusiji, Ukrajini, Nemačkoj, Turskoj, Italiji, Belgiji, Francuskoj, Norveškoj, Mađarskoj, Estoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Makedoniji.

PEAT metod

Devet koraka do razrešenja (skoro) svakog emotivnog problema

I NIVO:
PROBLEM

1. Percepcija

Upoznajemo se sa elementima koje ima svaki problem

2. Definisanje

Jasno definišemo konkretan problem koji rešavamo

3. Prihvatanje

Radimo prihvatanje problema i eliminisanje samosabotaže

II NIVO:
PROCES

4. Dramatizacija

Suočavamo se sa najsnažnijim komponentama problema

5. Otpuštanje

Odstranjujemo usmerenim disanjem višak sadržaja svesti

6. Stabilno stanje

Stižemo do stabilnog stanja i pražnjenja naboja

III NIVO:
PREVAZILAŽENJE

7. Integracija

Integrišemo polaritete koji učestvuju u problemu

8. Trajnost rezultata

Osiguravamo da se problem neće vratiti

9. Aktivacija

Testiramo u realnoj situaciji da je problem rešen

Besplatno uputstvo

Osnovni elementi svakog problema

Saznaj šta ti je potrebno da napraviš stabilnu osnovu koja će ti pomoći u svakoj problematičnoj situaciji do kraja života.

PDF+VIDEO​