Osnovni nivo PEAT edukacije namenjen je prvenstveno ljudima koji žele da se osposobe za samostalno savladavanje sopstvenih emotivnih i mentalnih blokada.

PEAT metodologija

Svaka tehnika unutar PEAT metodologije sastoji se iz 3 koraka.

  1. PROBLEM – precizno definisanje trenutne blokade kako bismo je lakše rešili
  2. PROCES – otpuštanje emotivnog i mentalnog otpora kroz neku od PEAT tehnika
  3. PROVERA – merenje napretka u rešavanju problema

Šta sve radimo na osnovnom nivou edukacije?

Kako je najvažnija veština postavljanje problema, u ovoj obuci usmereni smo prvenstveno na prvi i treći korak.

Što se tiče procesa koje pokrivamo, pošto je u pitanju samopomoć, obrađujemo proces koji se brzo uči i za najmanje vremena daje najbolje rezultate.

Dakle, proces koji ovde primenjujemo ispunjava ravnotežu između 3 kategorije:

  • brzine učenja,
  • trajanje procesa i
  • efikasnosti.

Šta dobijate?

  • Snimke kojim možete da pristupate zauvek
  • Materijal u vidu skripte sa svim koracima za primenu

Šta ne dobijate?

Ne dobijate sertifikat, pošto se sertifikat za PEAT procesora dobija na naprednom nivou.

Koje opcije imate na raspolaganju?

Kako bi svako mogao da odabere način na koji će da nauči osnove PEAT metodologije, postoje dve opcije koje su na raspolaganju, od koje individualna obuka podrazumeva uživo podršku edukatora u procesu učenja, a kurs samostalan rad.

Kad odaberete opciju, kliknite na dugme i bićete preusmereni na formu preko koje ćete dobiti dalja uputstva za uplatu.

Šta se dešava nakon uplate?

KURS: Uplatom odmah dobijate pristup svim materijalima.
INDIVIDUALNO: Nakon uplate dogovarate prvi termin za individualni rad sa nekim iz tima

Osnovnu grupnu obuku dobijate na poklon ako se prijavite za naprednu obuku.


❓❓❓

Pitanja i nedoumice

Ako imaš neka dodatna pitanja, pošalji mejl na milos@peat.rs, i odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.